Blog Archives

CNAME mobiele site DNS aanpassen bij provider OpenProvider

Om uw mobi site te laten werken dient er een DNS aanpassing plaats te vinden bij uw domeinbeheerder Open Provider. U dient een zogenaamde CNAME instelling maken om de domeinnaam te laten verwijzen naar uw mobiele website. Vervang in dit

Read more ›

Tagged with: ,
Posted in CNAME