Blog Archives

CNAME mobiele site DNS aanpassen bij provider YourHosting

Om uw mobiele website te laten werken dient er een DNS aanpassing plaats te vinden bij uw domeinbeheerder YourHosting. ( ook handelend onder de naam Realtime Register of First Find ) U dient een zogenaamde CNAME instelling maken om de

Read more ›

Tagged with: ,
Posted in CNAME